اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی
اجرای آتش بازی افتتاحیه فروشگاه هایپرمی

اجرای آتش بازی افتتاحیه هایپرمی

شعب مختلف در سراسر کشور

فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی “Hyper Me” مخفف “Middle East Hyper” است که به معنای هایپر خاورمیانه می‌باشد و دارای شعب متعددی در سراسر کشور است. آتشبازی شو (شادمونی) مفتخر است که مجری اختصاصی نورافشانی و آتش بازی این هایپر عظیم در سراسر کشور بوده و چندین اجرای نورافشانی هوایی و زمینی در تهران ، کرج ، تن کابن ، مشهد ، اصفهان و تبریز را با موفقیت پشت سر گذاشته است. در این مراسمات انواع آبشار سرد برقی ، شوت و کهکشان آتش بازی ، توپ در کالیبرهای متفاوت و دستگاه و تجهیزات افکت صحنه و کاغذپاش استفاده شده است.

مجری شادمونی
نوع آتش بازی آبشار سرد ، کهکشان آتشبازی ، توپ آتشبازی ، کاغذپاش
زمان آتش بازی 10 دقیقه
سال اجرا اجرا از سال 1395 تا کنون